Privacy & cookiebeleid

COOKIE POLICY

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie wordt opgeslagen, zoals een taalvoorkeur voor een website. Wanneer de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website de browser en kan de taalvoorkeur worden onthouden. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Waarom dit cookiebeleid?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Deze website maakt gebruik van diverse functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies kunnen zowel de eigendom zijn van Robyn & Co BV als van derde partijen. De cookies van derde partijen worden aangeboden met toestemming van Robyn & Co BV. Het gebruik van cookies helpt Robyn & Co BV de algemene en individuele gebruikerservaring te verbeteren.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie (telefoonnummer, e-mailadres,…) uit cookies worden herleid. Daardoor is het tevens onmogelijk om cookies in te schakelen voor e-mail en telemarketing acties.

De Gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van niet-functionele cookies zodra hij doorklikt op de website. De Gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Welke cookies gebruikt de website?

Bij Robyn & Co BV vinden we het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Hieronder leest u welke cookies gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Functioneel

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. De website van Robyn & Co BV gebruikt cookies voor het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina.

Statistieken

Dit zijn cookies waarmee het gebruik van de website gemeten kan worden. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant en behulpzaam zijn voor de bezoeker, wordt aan de hand van software van een derde partij (Google Analytics) gemeten hoeveel bezoekers de website kent en welke pagina’s het vaakst bekeken worden. Dankzij deze inzichten zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de bezoeker. Statistieken en overige rapportages worden nooit herleid tot personen.

Robyn & Co BV gebruikt cookies voor de volgende zaken:

 • Het analyseren van het aantal bezoekers op de webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die iedere bezoeker doorbrengt op de webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s bezoekt
 • Analyseren welke onderdelen van de website aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website

Social media

De bedoeling van deze cookies bestaat eruit om de inhoud van de website te delen via verschillende social media platvormen.

Blogberichten en video’s die u via de website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het ogenblik dat u een artikel of video wilt delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites publiceren. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen, Robyn & Co BV heeft daar geen invloed op.

Interesses

Dit zijn cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina met als doel de gebruiker te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Dit doen we niet enkel aan de hand van de inhoud van de website, maar tevens ook via de advertenties die worden weergegeven.

Om deze aanpassingen te kunnen realiseren, proberen wij op basis van onze websites die u bezoekt op internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen uw interesses te vinden. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Over cookies uitschakelen

De Gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen. De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De Gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

Hoewel cookies verbonden zijn aan een vervaltermijn, worden sommigen onmiddellijk en automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (session cookies). Andere kunnen langere tijd op uw harde schijf aanwezig blijven, tot het moment dat u ze handmatig verwijdert (persistent cookies).

Meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kan wijzigen vindt u via:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Slotopmerking

Wij zullen onszelf, wegens wisselende wetgeving en hij wijzigen van onze website, af en toe genoodzaakt zien om deze verklaring aan te passen. Robyn & Co BV mag de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen zijn in de lijst altijd en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

PRIVACY POLICY

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor Robyn & Co BV en voor de manier waarop wij onze bedrijfsvoering uitvoeren in overeenstemming met de wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Robyn & Co BV doet er alles aan om de privacy van de persoonlijk identificeerbare informatie die wij van u verzamelen terwijl u deze Website gebruikt te beschermen.

Waarom dit privacy beleid?

Robyn & Co BV verzamelt persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van diensten, of bij bekendmaking van interesse in onze diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante wetgeving, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/  

Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van dit Privacybeleid kan te allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De Website www.vivamachines.be (hierna genoemd “Website”), alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

Robyn & Co BV BV
Karel Oomstraat 29, 2018 Antwerpen
BE0463266654
jan@robynenco.be

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor Robyn & Co BV als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

Verzamelen van gegevens

Persoonlijke informatie

Robyn & Co BV verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie op bepaalde delen van de website: wanneer gebruikers zich registreren, informatie opvragen, solliciteren of deelnemen aan gebruikerspostgebieden zoals enquêtes. De persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld, kan bestaan uit door u verstrekte informatie, zoals namen, postadressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers en voor recruteringsdoeleinden alle andere persoonlijk identificeerbare informatie in uw curriculum. Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om te reageren op uw vraag of om u toegang te verlenen tot specifieke accountinformatie.

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via de website verschaft.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

Niet-persoonlijke informatie: automatisch verzameld

Bij het bezoek aan deze website, kan Robyn & Co BV automatisch informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is: type internetbrowser, gebruikte besturingssysteem van de computer; de domeinnaam van de website waar de bezoeker vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijdsbesteding en bekeken pagina’s. Robyn & Co BV verzamelt en analyseert deze informatie om het gebruik van onze website te meten en de inhoud te optimaliseren.

Online privacybescherming voor kinderen

Persoonlijke gegevens mogen niet door de kinderen worden ingediend op de website van Robyn & Co BV zonder de toestemming van hun ouder of voogd. Robyn & Co BV moedigt alle ouders of voogden aan om hun kinderen te instrueren in het veilige en verantwoorde gebruik van hun persoonlijke informatie tijdens het gebruik van internet. Robyn & Co BV zal bewust geen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die door kinderen is verzameld voor welk doel dan ook, inclusief openbaarmaking aan derden.

Doel en rechtmatigheid

 • De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • Voor een correcte toegang en gebruik van de website en diensten
 • Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners
 • Voor handelingen die onder “algemeen ledenbeheer” vallen
 • Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik

Robyn & Co BV zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bv een aankoop), een gerechtvaardigd belang (bv direct marketing, offerteaanvraag) of volgens de wettelijke bepalingen.

Het spreekt voor zich dat Robyn & Co BV alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Robyn & Co BV voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om hetzelfde doel te bewerkstelligen.

Omdat Robyn & Co BV u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.  

Indien Robyn & Co BV om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop.

Feitelijke verwerkers

Robyn & Co BV kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Robyn & Co BV en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. Robyn & Co BV kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:

 • Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat
 • Robyn & Co BV heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking
 • De feitelijke verwerker kan de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Robyn & Co BV

Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.

Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Andere verantwoordelijke verwerkers

De website van Robyn & Co BV maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 • Google Analytics
 • Facebook Inc.
 • LinkedIn Corporation.

Robyn & Co BV is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering

Robyn & Co BV kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering.

Welke rechten heeft de Gebruiker?

Robyn & Co BV stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 • De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
 • De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De gebruiker heeft het recht om persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.

De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@vivamachines.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Robyn & Co BV verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Robyn & Co BV niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

Inzagerecht

De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

Recht van verzet en verbetering

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.